Disclaimer:

Wij krijgen de laatste tijd erg veel vragen over garantie en aansprakelijkheid.
Ik wil hier het volgende over kwijt:
Wij, van FMP, hebben geen controle over de manier hoe u de rc spullen gebruikt en onderhoudt, noch of u zich houdt aan de gebruikshandleiding.
Hierdoor accepteert het bedrijf geen enkele aansprakelijkheid in geval van ongevallen, beschadigingen of financieel verlies van goederen of enig welk verband dit ook mag hebben met het gebruik van de rc spullen.
Ook op het gebied van bestellingen is de klant zelf verantwoordelijk voor doorgegeven bestelnummers en kunnen gedane orders, niet meer ongedaan gemaakt worden.

Zoals jullie van ons gewend zijn gaan wij een eind mee in de rc beleving, echter maken veel klanten hier dankbaar misbruik van.
In hoofdzaak komt het er dan op neer dat wij de modelbouw hobby voor klanten aan het uitvoeren zijn.
Dit kan nooit de bedoeling zijn, de klant mag ook zelf zijn eigen spullen onderhouden en is hiervoor zelf verantwoordelijk.
Wij zijn bereid om in een bepaalde after-sales service te voorzien.
Dit houdt in dat we verbaal tekst en uitleg geven over de producten en dat we deze website zo veel mogelijk up to date houden met alle betreffende informatie over de rc hobby.
Wij kunnen verbaal en in geschrift uitleggen hoe b.v. een motor afgesteld wordt en welke brandstof er gebruikt dient te worden.
Wij kunnen niet bij al onze klanten erbij zijn hoe zij dit invullen en hier mee om gaan.
Vandaar deze disclaimer.

FMP Model racing Cars

 
Archive rights by Fabien Mannien